TDE ontwikkelt nieuwe Sportinnovator.nl

Ruud Dankers
Creative Lead | Management

In opdracht van ZonMw ontwikkelden we de compleet nieuwe website voor het programma Sportinnovator. Het ministerie van VWS heeft in 2014 het Topteam Sport in het leven geroepen. Het Topteam bestaat uit prominente vertegenwoordigers uit de sport, het bedrijfsleven, gemeenten en de wetenschap. Aan hen is gevraagd een Kennis- en Innovatieagenda Sport op te stellen en hierin, naast de sport en wetenschap, ook het bedrijfsleven en overheden/gemeenten te betrekken. 
Het programma Sportinnovator, dat loopt tot en met 2022, voert de Kennis- en Innovatieagenda Sport uit onder regie van het Topteam Sport. Doel van de agenda is niet alleen innovaties voortbrengen die gouden medailles op de Olympische Spelen opleveren. Behalve innovaties voor topsport en breedtesport willen we alle mensen bereiken door innovaties te stimuleren die ook impact hebben op de volksgezondheid en de maatschappij.

TDE ❤️ Innovatie

Als bureau met een sterke focus op digitale innovatie in de sport, voelen we ons verwant met het programma Sportinnovator en zijn we vereerd om er onderdeel van uit te maken. Met deze content-driven website, gebouwd op het gebruiksvriendelijke CMS Craft (lees meer over Craft), zorgen we voor een plek om verschillende doelgroepen te informeren en inspireren op het gebied van innovatie in de sport.

TDE is verantwoordelijk geweest voor het omzetten van het aangeleverde design in een functionerende website.

Bekijk hieronder een preview of bezoek de website

https://www.sportinnovator.nl