Op naar rookvrije sportterreinen!

Jorik Tilstra
Creative Lead

Roken en sport is geen combinatie. Dat vinden wij uiteraard ook. En met een meerderheid van 89% van de Nederlandse bevolking, zijn zij het met ons eens. Zij vinden dat sportterreinen waar kinderen sporten, volledig rookvrij moeten zijn. Eenzelfde percentage vindt dat sigaretten weggehouden moeten worden van kinderen. Toch wordt er langs sportvelden nog veel gerookt, terwijl bijvoorbeeld alle kroegen van Nederland al wel rookvrij zijn.

Als onderdeel van een nieuwe campagne, verzonden wij tweets naar 3.000 sportverenigingen. Een speciale applicatie op Twitter stelde de Hartstichting in staat om de sportverenigingen op een gepersonaliseerde manier te benaderen. Niet alleen het tekstuele gedeelte, maar ook de afbeelding werd voorzien van details per sportvereniging. Een unieke manier waarop de digitale kanalen een meerwaarde bieden ten opzichte van de meer traditionele middelen. Dit gebeurde bovendien in het openbaar, waardoor het doel is om een discussie op gang te brengen onder bestuurders, vrijwilligers, leden en ouders.

Uiteindelijk leidde de camagne tot meer dan 233.000 impressies, meer dan 2000 clicks naar de campagne pagina en 39 aangevraagde paketten door sportverenigingen om rookvrij te worden. De campagne is ontwikkeld door Triple Double. Wij zorgden voor de Twitter-applicatie en het community management.