Vorige item Volgende item

De Hartstichting - Rookvrij Sporten

Website: www.hartstichting.nl/rookvrij-sporten Fact: ruim 233.000 impressies

"Hartstichting pleit voor rookvrije sportterreinen"

Roken en sport is geen combinatie. Met 89% is een grote meerderheid van de Nederlandse bevolking het hier mee eens. Zij vinden dat sportterreinen waar kinderen sporten, volledig rookvrij moeten zijn. Eenzelfde percentage vindt dat sigaretten weggehouden moeten worden van kinderen. Toch wordt er langs sportvelden nog veel gerookt, terwijl bijvoorbeeld alle kroegen van Nederland al wel rookvrij zijn. Een discussie die tot op heden eigenlijk nog niet (voldoende) gevoerd is. Op dit moment zijn er 10 sportverenigingen in Nederland al volledig rookvrij, maar via een bijzondere campagne op Twitter roept de Hartstichting ook de overige sportverenigingen op hun sportterein rookvrij te maken.

Als onderdeel van een nieuwe campagne, worden tweets verzonden naar 3.000 sportverenigingen. Een speciale applicatie op Twitter stelt de Hartstichting in staat om de sportverenigingen op een gepersonaliseerde manier te benaderen. Niet alleen het tekstuele gedeelte, maar ook de afbeelding is voorzien van details per sportvereniging. Een unieke manier waarop de digitale kanalen een meerwaarde bieden ten opzichte van de meer traditionele middelen. Dit gebeurt bovendien in het openbaar, waardoor het doel is om een discussie op gang te brengen onder bestuurders, vrijwilligers, leden en ouders. Uiteindelijk leidde de camagne tot meer dan 233.000 impressies, meer dan 2000 clicks naar de campagne pagina en 39 aangevraagde paketten door sportverenigingen om rookvrij te worden.

De campagne is ontwikkeld door Triple Double. TDE zorgde voor de Twitter-applicatie en het community management.